Kategóriák

Dobierz rozmiar

Szabályzata 

Kegel24 internetes bolt szabályzata


A jelen szabályzat meghatározza a www.kegel24.hu cím alatt Eladó által vezetett internetes boltban való vásárlás szabályait.

 

Az Eladó Kegel-Błażusiak Trade sp. z o.o. betéti társaság, székhelye: Nowy Targ, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ (Lengyelország), mely Kraków – Śródmieście Krakkó Területi Bíróság Gazdasági Osztályánál vezetett Cégbírósági jegyzékben az alábbi KRS szám alatt szerepel: KRS: 0000494298. A NIP adószáma: 7352858760, Regon statisztikai száma: 123030158, melyet a továbbiakban „Eladó”-ként is említünk.
Az Eladóval kapcsolatba lehet lépni az alábbi e-mail címen: info@kegel24.hu, telefonszámon: +48 267-23-99, vagy személyesen a cég székhelyén: ul. Grota Roweckiego 10, 30-653 Kraków (Legyelország).

 

 

§1 Meghatározások


1. Szabályzat – jelen szabályzat. Az elekrtronikus úton nyújtott szolgáltatások körében a A szabályzat, melyről szó van, a 2002. július 8-i, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló rendelet 8. cikkelyében említett szabályzat (Közlöny 2002, 144. száma, 1204. tétele, későbbi változtatásokkal együtt).
2. Ügyfél (Vevő) – minden személy, aki Megrendelést tesz, vagy az interetes bolt egyéb szolgáltatásait veszi igénybe (ezen belül a Fogyasztó is).
3. Tranzakció tárgya – Az Internetes Bolt honlapján említett és leírt termékek.
4. Termékek – ingó tárgy, melyre az Adás-Vételi szerződés vonatkozik.
5. Plusz szolgáltatás – Eladó által Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás az Interntes Bolton kívül, a termékek jellege miatt.
6. Termék – Termékek és Kiegészítő Szolgáltatások az Internetes Boltban.
7. Adás-Vételi szerződés – a Termékek adás-vételi szerződése a Polgári Törvénykönyv értelmében, melyet az Eladó és Ügyfél köt egymással,
8. Kegel24 internetes bolt (Bolt, Internetes Bolt) – internetes szervíz, mely www.kegel24.hu cím alatt elérhető, mely közvetítésével az Ügyfél meg tudja venni a Terméket.
9. Fél – Eladó vagy Ügyfél.
10. Bolt honlapja – mindegyik honlap vagy alhonlap, mely www.kegel24.hu cím alatt található.
11. Megrendelés – az Ügyfél akaratnyilatkozata, mely meghatározza a Termékek fajtáját és mennyiségét, mely közvetlenül arra irányul, hogy távlati adás-vételi szerződést kössenek az Internetes Bolt közvetítésével.

 

 

§2 Általános szabályok

 

1. Az Internetes Boltban való megrendelés feltétele az, hogy a Vevő áttanulmányozza a jelen Szabályzatot, és elfogadja a megrendelés teljesítési határidőkre vonatkozó információkat.
2. A Kegel24 internetes bolt Internetes közvetítéssel kiskereskedelmi értékesítést folytat.
3. Minden termék, melyet a Kegel24 boltban értékesítünk, gyárilag új, eredetileg be van csomagolva, fizikai és jogi hibáktól mentes, és legálisan került bevezetésre a piacon.

 

 

§3 Megrendelés benyújtása

 

1. A Kegel24 internetes honlapokon nettó árak szerepelnek (nem tartalmazzák az áfát), és bruttó árak (tartalmazzák az áfát), forintban (HUF). A nettó árak kisebb betűvel vannak feltüntetve, a bruttó árak nagyobbal. A Vevő köteles kifizetni a bruttó árat, mely a küldemény költségeivel egészül ki. Az áfa alatt az árukért és szolgáltatásokért fiztendő összeget értjük, melynek mértéke egy a 2004. március 11-én kelt (Közlöny 54. tétele, 535. tétele) lengyel adórendelet által meghatározott.
2. A megrendeléseket internetes honlap, telefon vagy e-mail közvetítésével fogadjuk el.
3. Az internetes honlap közvetítésével a megrendeléseket a nap 24 órában lehet megtenni,a hét mind a 7 napján, egész évben. A telefonon vagy e-mailen keresztül feladott megrendelés csak az Internetes Bolt honlapján megadott nyitvatartási időszakon belül lehetséges.
4. A Megredelés sikeres, amennyiben a Vevő megfelelően kitölti a megrendelés űrlapját, megfelelően megadja az elérhetőségét, ezen belül a pontos címet, melyre a Termékeket küldeni kell, a telefonszámot és az e-mail címet.
5. Amennyiben a megadott adatok nem teljesek, az Eladó kapcsolatba fog lépni a Vevővel. Amennyiben nem lehet kapcsolatba lépni a Vevővel, és a hiányzó adatok miatt nem lehet megfelelően teljesíteni a Megrendelést, az Eladó jogosult arra, hogy törölje a Megrendelést.
6. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címére elküldjék az elszámolási dokumentumokat, ezen belül a blokkokat, az áfás számlákat, az áfás korrigálószámlákat. Jelen hozzájárulás feljogosítja az Eladót arra, hogy elektronikus módon állítsa ki, és küldje el az áfás számlákat.
7. A Megrendelések benyújtása során a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy a személyes adatai az Eladó Internetes Boltjának nyilvántartásába kerüljenek, a Megrendelés kapcsán történő feldolgozásuk céljából. Amenyiben a Vevő megadja a hozzájárulását, a Vevő jogosult arra, hogy megtekintse az adatait, illetve követelje annak javítását és törlését.
8. A Vevő igénybe veheti az adatok mentésének szolgáltatását, melyet a rendszer végez el, azért, hogy a következő Megrendelés könnyebb legyen. Ebből a célból meg kell adni a felhasználó nevét és jelszavát, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a fiók hozzáférhető legyen. Az Ügyfél felhasználóneve az általa megadott e-mail címe. A jelszó az Ügyfél által megadott jelekből áll. Az Ügyfél jelszava nem ismert az Eladó számára, és az Ügyfél köteles arra figyelni, hogy titokban tartsa, és védje arra nem jogosult harmadik személyek elől.
9. Miután az Ügyfél sikeresen leadja a megrendelést, automatikus választ kap a bolttól, melyben megerősítik a megrendelés elfogadását.
10. A megrendelés teljesítésének elkezdése egyezik a megrendelés megerősítésében megadott bankszámlán történt jóváírás pillanatával, amennyiben a fizetés átutalással történik, vagy amennyiben bankkártyával történik a fizetés, vagy amennyiben átvételkor történik, a megrendelés pillanatával.

 

 

§4 Küldemény költségei és határideje


1. A termékeket elküldjük a megrendelés űrlapjában vagy a telefonom, e-mailben megadott címre.
A Bolt azonnal tájékoztatni fogja az Ügyfelet, amennyiben az űrlap nincs megfelelően kitöltve, és ez lehetetlenné teszi a küldemény szállítását, illetve késeltetheti azt.
2. A terméket az arra szakasodott futárcégekkel küldjük el. A megadott átvételi pontoknál személyes átvételre is van lehetőség.
3. A küldeményt a „Küldemény költségei” fülben megadott határidőre küldjük ki. Ez a küldemény megérkezésének becsült határideje.
4. A Vevőt terhelik az általa kiválasztott küldemény költségei (Küldemény), melyek a küldemény árjegyzékében találhatóak, a „Küldemény költségei” címében, és automatikusan hozzászámolásra kerülnek a megrendelés leadásánál. A díjaknak az összege a szállítás módjától, fizetés módjától, illetve a megrendelt termékek súlyától függ. A Vevő bármikor elolvashatja az árjegyzéket, ehhez a küldemény költségei linkre kell kattintania.

 

 

§5 Fizetés


1. Mindegyik eladott termékről kiállításra kerül egy blokk vagy egy áfás számla.
2. A megrendelt termékekért átvételkor is lehet fizetni, és személyes átvétel esetében készpénzzel az értékesítés helyének pénztáránál.
3. Bizonyos termékek fajtái esetében az Eladó megtartja a jogot, hogy korlátozza a fizetés módját bizonyos fizetési módok kizárásával a honlapon.

 

 

§6 A termékek átvétele


1. A szállításokat csakis Magyarország területén végezzük.
2. Mielőtt átveszi a küldeményt, a futártól meg kell nézni, hogy a csomagolás nem sérült-e a szállítás közben. Különösen meg kell nézni a pántok vagy leragasztott zárók állapotát. Amennyiben a csomagoláson valamilyen sérülés látszik, a lezárók (pántok) el vannak szakítva, nem szabad átvenni a küldeményt, hanem a futár jelenlétében el kell készíteni a kárról szóló jegyzőkönyvet, és kapcsolatba kell lépni az eladóval az ügy kapcsán.

 

 

§7 A szerződéstől való elállás

 

1. Az Ügyfél, aki távlati szerződést kötött, jogosult arra, hogy elálljon a szerződéstől indoklás megadása nélkül, leadva a megfelelő nyilatkozatot, 14 napos határidőn belül, mely a termékek a Fogyasztó vagy az általa megadott más személy által történt átvételtől számolandó, és amennyiben a szerződés szolgáltatásról szól – a szerződés megkötése napjától.
2. Az Ügyél, amikor eláll a szerződéstől, felhasználhatja az elállás nyomtatványát, mely a jelen szabályzat mellékletét képzi.
3. Ahhoz, hogy betartsák a szerződéstől való elállás határidejét, elég elküldeni a nyilatkozatot a határidő letelete előtt.
4. Az Eladó haladéktalanul, de nem később, mint a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat átvételétől számított 14 napon belül, vissza fog küldeni minden megkapott összeget, ezen belül a tárgyak szállítási költségeit is. Amennyiben az Eladó nem ajánlotta fel, hogy saját maga fogja átvenni a termékeket az Ügyféltől, addig várhat az összegek visszaküldésével, amíg meg nem kapja a termékeket az Ügyfétől, illetve míg meg nem kapja a feladási bizonylatot, attól függően, melyik következik be korábban. A visszafizetés átutalással történik az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.
5. A termékeket vissza kell küldeni azonnal, de nem később, mint 14 napon belül a szerződéstől való elállás napjától számítva. Ahhoz, hogy a határidő megtartásra kerüljön, elég elküldeni annak lejárta előtt.
5. Amennyiben az Ügyfél élni akar az elálláshoz való jogával, az Ügyfél elküldi a termékeket, saját költségét az alább megadott címre: : OlzaLogistic , ul. Kościuszki 33 , 43-400 Cieszyn , tel. 512 790 260 .
6. Az Ügyfél felelős azért, ha a termékek értéke lecsökkent annak következtében, hogy a jellegük, funkcionalitásuk megállpításához a szükségesnél nagyobb mértékben használta a tárgyakat.
7. A jelen paragrafusban meghatározott jog az ügyfél értékelésére vonatkozik, tehát csakis a természetes személy részére történő értékesítésre vonatkozik, aki szakmai vagy gazdasági tevékenységével nem kapcsolatos céllal vásárolja meg a tárgyakat.
8. Nem lehet visszaváltani olyan termékeket, melyek nem előre gyártottak, hanem az Ügyfél által megadott részletezés alapján készültek, vagy melyek az egyéni szükségletek figyelembe vételével készültek. Ez különösen vonatkozik minden olyan termékekre, melyekben a megrendelő kérésére az Eladó bármilyen fajtajú változtatásokat, módosításokat, nyomtatást, hímzést vagy varrást készített el.

 

 

§8 Garancia, a reklamáció folyamata


1. Az Eladó ajánlatában lévő termékek első osztályú termékek, és az Eladó köteles hibamentes termékeket kézbesíteni.
2. Amennyiben hibás termékeket kap az Ügyfél, reklamálhat garancia címén (amennyiben az Eladó garanciális nyilatkozatot tett).
3. A termékek rendelkezhetnek a gyártó, importőr vagy Eladó garanciájával, mely Lengyelország területén érvényes. Mindegyik termék garanciális ideje fel van tüntetve a leírásánál a bolt honlapján. Amennyiben nem határozták meg máshogyan, a grancia határideje a termék átadásától számított 2 év. A garancia teljesítésének részletes feltételei a garanciát megadó által kiállított garanciális nyomtatványban találhatóak.
4. Az eladó a kezesség keretében felel az Ügyfél felé a termék hibáiért a termék átadásától számított 2 éven át.
5. Amennyiben a vevő Fogyasztó, és a fizikiai hiba elfogadásra került az értékesített tárgy átadásától számított egy éven belül, feltételezni kell, hogy a hiba vagy annak az oka létezett a vevő részére történt átadás pillanatában.
6. A reklamációt be lehet nyújtani az Eladó székhelyénél vagy bármely értékesítési pontján, telefonon, e-mailen vagy postai úton.
7. Amennyiben az eladott tárgy hibákkal rendelkezik, az Ügyfél elállhat a szerződéstől, vagy követelheti az ár csökkentését. Azonban az Ügyfél nem állhat el a szerződéstől, amennyiben az eladó haladéktalanul kicseréli a hibás terméket egy hibáktól mentes tárgyra, vagy eltávolítja a hibákat. Ezt a korlátozást nem lehet alkalmazni, amenniyben az Eladó már kicserélte vagy kijavította a terméket, amennyiben csaknem jelentéktelenek a hibák.
8. Az Ügyfél követelheti a hiba elhárításást vagy a termék kicserélését egy a hibáktól mentes tárgyra, amennyiben a szerződésnek megfelelő állapot elérése a vevő által kiválasztott termék esetében nem lehetséges, vagy túlzott költségekkel járna, összehasonlítva az eladó által ajánlott megoldásokkal.
9. Az Eladónak állást kell foglalnia a benyújtott reklamáció kapcsán, 14 napon belül. Amennyiben ezt nem teszi meg, a reklamációt indokoltnak kell tekinteni.
10. Az elismert reklamációval kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

 

 

§9 Személyes adatok védelme, titoktartás


1. A személyes adatok kezelője, melyeket az internetes bolt ügyfelei adnak meg a vásárlás kapcsán, az Eladó.
2. A személyes adatokat csakis az adás-vételi szerződések vagy szolgáltatások teljesítése kapcsán kerülnek felhasználásra, és így átadhatók a termékek ügyfél részére történő szállításáért felelős alanyok számára, és amennyiben a vásárlás részletre történik, a vásárlást hitelező intézményeknek. Az Ügyfelek hozzáférhetnek az adataikhoz, módosíthatják vagy törölhetik azokat. Az adatok önként megadhatók.
3. Az Eladó megtartja az ahhoz való jogot, hogy módosításokat vezessen be a jelen Szabályzatban, azzal a kiegészítéssel, hogy a jelen szabályzat módosítása előtt megkötött szerződések esetében a megrendelés benyújtása pillanatában érvényes szabályzat verzióját kell alkalmazni.
4. Amennyiben a szabályzat bármelyik pontja ellentmond az érvényben lévő jogszabályoknak, vagy bármelyik záradékot megsérti a Nem megengedett záradékok UOKIK nyilvántartásában , akkor érvénytelenné válik, és a felek jogait és kötelességeit az általánosan érvényes jogszabályok alapján kell megállapítani, illetve a többi, ellentmondásokat nem tartalmazó Szabályzat részei alapján.


5. A Szabályzat nyilvánosságra hozatalának a dátuma 2015.07.06.


Vásárlás folytatása

Przymierz i odbierz produkt